บทความ

มูลนิธิพระพุทธโลนาถสุโขทัย วัดยางน้อย

มูลนิธิพระพุทธโลนาถสุโขทัย วัดยางน้อย

เนื่องในวันที่ ๙ มิถุนายน๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปีและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ ๘๔ พรรษา มูลน... Read more

17 ก.ย. 2016 Hits:1780 บทความ

ด้านศาสตร์พระราชา นำมาเขียนเป็นตำราลงบนแผ่นดิน

ด้านศาสตร์พระราชา นำมาเขียนเป็นตำราลงบนแผ่นดิน

คลิ๊กเพื่อชมภาพกิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียง ส่วนที่ 1- 10 แฟ้มภาพกิจกรรมที่ 01 แฟ้มภาพกิจกรรมที่ 02 แฟ้มภาพกิจกรรมที่ 03 แฟ้มภาพกิจกรรมที่ 04 ... Read more

17 ส.ค. 2016 Hits:2052 บทความ

ตารางแห่งความสุข

ตารางแห่งความสุข

วัน / เวลา รายการกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วันแรก 08-10น. พิธีเปิด หน่วยงานที่เข้าอบรม 10-11.00 น. ธรร... Read more

16 ส.ค. 2016 Hits:4776 บทความ

ทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม

ทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล อายุ เลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด สถานศึกษา หรือ  / ที่ทำงานปัจจุบัน ระดับชั... Read more

16 ส.ค. 2016 Hits:5270 บทความ