ถวายดอกไม้จันทร์พระศพ สมเด็จพระญาณสังวรฯ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:21 น. เขียนโดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2015 เวลา 20:25 น.

พิธีบำเพ็ญกุศล ถวายดอกไม้จันทร์พระศพ

อำเภอเขื่องใน ประกอบด้วย พระรัตนวิมล เจ้าคณะอำเภอเขื่องในพร้อมด้วยเจ้าคณะ พระสังฆาธิการ ภิกษุ สามเณร

นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเขื่องใน

พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้าประชาชน ชาวอำเภอเขื่องใน

ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายดอกไม้จันทร์พระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

 

ณ วัดเขื่องกลาง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมี พระครูสุขุมวรรโณภาส เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา
16 ธันวาคม 2558