ทำเนียบผู้บริหาร

สมเด็จพระมหาธีราจารย์
(เจ้าอาวาสวัดยานนาวา,กรรมการมหาเถรสมาคม, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10)

พระครูสุขุมวรรโณภาส
(เจ้าอาวาสวัดวังอ้อ,เจ้าคณะตำบลหัวดอน,
ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณฯ)
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

หลักสูตรอบรม

ตารางอบรม

ตารางอบรม

วัน / เวลา รายการกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วันแรก 08-10น. พิธีเปิด หน่วยงานที่เข้าอบรม 10-11.00 น. ธ... Read more

16 ส.ค. 2016 Hits:3166 หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรอบรม สำหรับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ทั่วไปปี 2559

วัน / เวลา รายการกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วันแรก 08-10น. พิธีเปิด หน่วยงานที่เข้าอบรม 10-11.00 น. ธรร... Read more

16 ส.ค. 2016 Hits:1695 หลักสูตรการอบรม

ระเบียบการเข้ารับการอบรม

ระเบียบการเข้ารับการอบรมศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ  ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี สำหรับเจ้าของโครงการดำเนินงานในเบื้องต้น1.ให้ทำหนังสือยื... Read more

16 ส.ค. 2016 Hits:1632 หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรการอบรม 002

หลักสูตรการอบรม 002

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที... Read more

27 ก.ค. 2016 Hits:5031 หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรการอบรม 001

หลักสูตรการอบรม 001

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษ... Read more

27 ก.ค. 2016 Hits:5030 หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรการอบรม 005

หลักสูตรการอบรม 005

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที... Read more

17 เม.ย. 2016 Hits:713 หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรการอบรม 004

หลักสูตรการอบรม 004

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที... Read more

16 เม.ย. 2016 Hits:733 หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรการอบรม 003

หลักสูตรการอบรม 003

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที... Read more

16 เม.ย. 2016 Hits:1064 หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรการอบรม 007

หลักสูตรการอบรม 007

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที... Read more

16 เม.ย. 2016 Hits:893 หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรการอบรม 006

หลักสูตรการอบรม 006

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที... Read more

16 เม.ย. 2016 Hits:723 หลักสูตรการอบรม

Find the best web hosting service and read ipage review for more information.
ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ จังหวัดอุบลราชธานี Develop by Pomwachirayan.net