ทำเนียบผู้บริหาร

สมเด็จพระมหาธีราจารย์
(เจ้าอาวาสวัดยานนาวา,กรรมการมหาเถรสมาคม, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10)

พระครูสุขุมวรรโณภาส
(เจ้าอาวาสวัดวังอ้อ,เจ้าคณะตำบลหัวดอน,
ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณฯ)
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ข่าวสาร

นายวันชัย ราชวงศ์ พร้อมด้วยกลุ่มเยาวชนจิตอาสา

นายวันชัย ราชวงศ์ พร้อมด้วยกลุ่มเยาวชนจิตอาสา

นายวันชัย ราชวงศ์ พร้อมด้วยกลุ่มเยาวชนจิตอาสา มาร่วมสร้างสรรค์ ร่วมด้วย ช่วยกัน ให้ความสนุกสนาน ให้ความรู้ แก่เยาวชนที่... โพสต์โดย พุทธธรรม นำ... Read more

22 มิ.ย. 2016 Hits:4769 ข่าวสาร

ธนาคารออมสิน ร่วมจัดกิจกรรม ส่งเสริมการออม

ธนาคารออมสิน ร่วมจัดกิจกรรม ส่งเสริมการออม รวมทั้งเป็นเจ้าภาพโรงทาน น้ำดื่ม ไอศครีม ให้การสนับสนุนงบประมาณ จัดกิจกรรม แ... โพสต์โดย พุทธธรรม นำ... Read more

22 พ.ค. 2016 Hits:5334 ข่าวสาร

กลุ่มเยาวชนโรงเรียนบ้านนาขาม

กลุ่มเยาวชนโรงเรียนบ้านนาขาม อำเภอโพธิ์ไทร ที่เข้ารับการอบรมตามโครงการปลูกคุณธรรมและความดี แก่เยาวชน ๖๐๐ คน ถวายพระราชก... โพสต์โดย พุทธธรรม นำ... Read more

22 พ.ค. 2016 Hits:3957 ข่าวสาร

เยี่ยมชม การดำเนินงาน โคก หนอง นา ดารา โมเดล บ้านดู่ จังหวัดสุรินทร์ ของพระ…

เยี่ยมชม การดำเนินงาน โคก หนอง นา ดารา โมเดล บ้านดู่ จังหวัดสุรินทร์ ของพระอาจารย์สังคม ธนปัญโญ และคณะญาติธรรม ซึ่งหนึ่งปี มีความก้าวหน้าอย่า... Read more

27 ก.พ. 2016 Hits:4497 ข่าวสาร

ถวายดอกไม้จันทร์พระศพ สมเด็จพระญาณสังวรฯ

ถวายดอกไม้จันทร์พระศพ สมเด็จพระญาณสังวรฯ

พิธีบำเพ็ญกุศล ถวายดอกไม้จันทร์พระศพ อำเภอเขื่องใน ประกอบด้วย พระรัตนวิมล เจ้าคณะอำเภอเขื่องในพร้อมด้วยเจ้าคณะ พระสังฆาธิการ ภิกษุ สามเณร นายสุคนธ... Read more

27 ธ.ค. 2015 Hits:3834 ข่าวสาร

Find the best web hosting service and read ipage review for more information.
ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ จังหวัดอุบลราชธานี Develop by Pomwachirayan.net