ทำเนียบผู้บริหาร

สมเด็จพระมหาธีราจารย์
(เจ้าอาวาสวัดยานนาวา,กรรมการมหาเถรสมาคม, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10)

พระครูสุขุมวรรโณภาส
(เจ้าอาวาสวัดวังอ้อ,เจ้าคณะตำบลหัวดอน,
ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณฯ)
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

บทความ

มูลนิธิพระพุทธโลนาถสุโขทัย วัดยางน้อย

มูลนิธิพระพุทธโลนาถสุโขทัย วัดยางน้อย

เนื่องในวันที่ ๙ มิถุนายน๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปีและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ ๘๔ พรรษา มูลน... Read more

17 ก.ย. 2016 Hits:1836 บทความ

ด้านศาสตร์พระราชา นำมาเขียนเป็นตำราลงบนแผ่นดิน

ด้านศาสตร์พระราชา นำมาเขียนเป็นตำราลงบนแผ่นดิน

คลิ๊กเพื่อชมภาพกิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียง ส่วนที่ 1- 10 แฟ้มภาพกิจกรรมที่ 01 แฟ้มภาพกิจกรรมที่ 02 แฟ้มภาพกิจกรรมที่ 03 แฟ้มภาพกิจกรรมที่ 04 ... Read more

17 ส.ค. 2016 Hits:2113 บทความ

ตารางแห่งความสุข

ตารางแห่งความสุข

วัน / เวลา รายการกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วันแรก 08-10น. พิธีเปิด หน่วยงานที่เข้าอบรม 10-11.00 น. ธรร... Read more

16 ส.ค. 2016 Hits:5000 บทความ

ทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม

ทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล อายุ เลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด สถานศึกษา หรือ  / ที่ทำงานปัจจุบัน ระดับชั... Read more

16 ส.ค. 2016 Hits:5511 บทความ

Find the best web hosting service and read ipage review for more information.
ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ จังหวัดอุบลราชธานี Develop by Pomwachirayan.net